loading

0%


CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI EU9

Trở thành đại lý của EU9 - sự lựa chọn đúng đắn của bạn

TỔNG LỢI NHUẬN CÔNG TY THẮNG TRONG THÁNG
(VND)
THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG TỐI THIỂU TỶ LỆ HOA HỒNG
>= 1 >= 5 40%
>= 200000000 >= 5 47%
>= 1000000000 >= 5 53%
 • Dự án hoa hồng của EU9 dựa trên tổng thua ròng của tổng thành viên hoạt động dưới kênh đại lý của bạn
 • Tối thiểu 5 thành viên hoạt động(Mỗi thành viên hoạt đồng cần có 1 cược thành công mỗi tháng) , bạn sẽ bắt đầu có thu nhập rồi đó.
 • 40-53% tổng thua ròng của thành viên là lợi nhuận dành cho bạn.
 • bài Poker, Sòng bạc 3D, Xổ số không được tính vào lợi nhuận của đại lý.
 • Chúng tôi xem xét hoạt động của từng thành viên, nếu thành viên của bạn hoạt động tích cực, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đề nghị mức hoa hồng hấp dẫn hơn.
 • Thu nhập âm của mỗi tháng sẽ được cộng gộp vào các tháng kế tiếp.
 • Tất cả thành viên đại lý cần tự chi trả các khoản chi phí quảng cáo để có được kết quả là thành viên của đại lý sẽ tham gia chơi ở EU9.
 • Những chi phí phát sinh sẽ được cấn trừ vào hoa hồng của đại lý vào cuối tháng.
  Chi phí bao gồm các khoản sau:
  【Khuyến Mãi】- Khuyến mãi hay hoàn trả của thành viên hoạt động
  【Chi Phí Vận Hành Hệ Thống】- Chi phí điều hành được tính trên 10% lợi nhuận ròng của công ty
  【Chi Phí Tài Chính】- Là những khoản nạp tiền và rút tiền của các thành viên hoạt động 1%
Ví dụ cách tính hoa hồng:
Hoa Hồng = (Tổng thắng thua của thành viên - khuyến mãi/hoàn trả thành viên - chi phí hệ thống - chi phí tài chính) x 53%
 • Tất cả hoa hồng đại lý sẽ được trả bằng tiền VietnamDong (VND).
 • Hoa hồng được trả tối thiểu là 1,000,000 VND. Nếu hoa hồng dưới mức này sẽ được tính vào tháng kế tiếp.
 • Hoa hồng sẽ được chuyển khoản tới ngân hàng của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi 2 bên xác nhận hoa hồng vào đầu mỗi tháng.
 • Chúng tôi chỉ chi trả hoa hồng vào mỗi đầu của tháng . Chúng tôi sẽ chịu phí chuyển khoản, nhưng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cho các chi phí phát sinh khác.
 • EU9 có quyền thay đổi, chỉnh sửa và thêm vào bất kỳ điều khoản nào nếu chúng tôi thấy cần thiết.
 • EU9 có quyền xóa bỏ, hủy tài khoản đại lý của thành viên đại lý bất kỳ lúc nào Tròng trường hợp chúng tôi cảm thấy thành viên đại lý không đạt chỉ tiêu tối thiểu trong một khoản thời gian nhất đinh.